Oferta dla szkół i przedszkoli

Zapraszamy Dyrekcję szkół i przedszkoli do nawiązania współpracy i skorzystania z naszej oferty, która obejmuje:

1. Diagnozę logopedyczną wszystkich grup wiekowych w zakresie:

 • wymowy,
 • słuchu fonematycznego (różnicowania dźwięków mowy),
 • sprawności motorycznej aparatu artykulacyjnego,
 • rozwoju poszczególnych podsystemów języka,
 • umiejętności komunikacyjnych

2. Badania przesiewowe zmierzające do wyodrębnienia dzieci, które z różnych przyczyn powinny zostać objęte opieką logopedyczną.

3. Indywidualną terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy.

4. Profilaktyczne, grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzone według naszego autorskiego programu.

Na zajęciach między innymi:

 • usprawniamy aparat artykulacyjny,
 • wydłużamy fazę oddechową,
 • doskonalimy koordynację słuchowo–ruchową,
 • stymulujemy ogólne umiejętności językowe,
 • kształcimy słuch fonematyczny,
 • wzbogacamy słownictwo,
 • rozbudzamy ciekawość aktywnością słowną,
 • rozwijamy wyobraźnię i myślenie,
 • ćwiczymy ogólną motorykę ciała.

Przeprowadzaliśmy zajęcia we współpracy z placówkami edukacyjnymi powiatu wodzisławskiego: ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, ZSP nr 5, PP nr 5, PP nr 6, a także z Urzędem Miasta w ramach realizacji projektów pn. „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”, „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” oraz najnowszym "Kompetentnie wykształceni".