Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

17 października 2015r. uczestniczyłyśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej p.t. Dziecko-uczeń z zaburzonym słuchem centralnym i neuropatią słuchową.Podczas konferencji miałyśmy okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu zaburzeń słuchu (ze szczególnym uwzględnieniem Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego CAPD).Prelegenci konferencji – specjaliści z zakresu audiologi, neurologi dziecięcej oraz surdologopeda przybliżyli nam zarówno przyczyny, objawy CAPD, jak i skuteczne metody pracy logopedycznej.

Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?
To zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu). Obejmują one wiele objawów, z których występowanie chociaż jednego pozwala na postawienie diagnozy:
1.Zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku.
2.Zaburzenia różnicowania dźwięków.
3.Zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych.
4.Zaburzenia analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego:

 • zaburzenia zdolności do przetwarzania bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych,
 • maskowanie dźwięków następujących - głośny dźwięk zagłusza cichsze dźwięki następujące zaraz po nim,
 • maskowanie dźwięków poprzedzających - cichy dźwięk poprzedzający w krótkim czasie dźwięk głośny nie jest słyszalny,
 • zaburzenia umiejętności porządkowania czasowego dźwięków,
 • zaburzenia integracji czasowej dźwięków
 • 5.Zaburzenia umiejętności rozumienia mowy zniekształconej
 • 6.Zaburzenia umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego.
 • 7.Zaburzenia lateralizacji (dominacji stronnej) słuchowej.
 • 8.Zaburzenia odbierania sygnałów współzawodniczących (na przykład dochodzących do obojga uszu).
 • Przyczyny CAPD:
  1.Uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego (urazy, nowotwory, udary, uszkodzenia toksyczne).
  2.Zmiany degeneracyjne CUN spowodowane starszym wiekiem.
  3.Opóźnione lub zaburzone dojrzewanie CUN (opóźnienie neurorozwojowe).
  4.Deprywacja słuchowa (ograniczenie odbioru bodźców słuchowych) spowodowana długo trwającym niedosłuchem (na przykład u nie leczonych dzieci, które wymagają stosowania aparatów słuchowych, u dzieci które często przechodzą infekcje uszu, prowadzące do zbieranie się płynu w uszach, a przez to okresowe podwyższenie progu słyszenia).

  Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy oraz zaburzeniem rozumienia mowy, co w konsekwencji powoduje problemy w nauce, szczególnie czytania i pisania. Obserwacje wskazują, że około połowa dzieci z trudnościami w nauce, z dysleksją, z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością wykazuje właśnie zaburzenia przetwarzania dźwięków. W Polsce Centralne Zaburzania Przetwarzanie Słuchowego występuje u 5 - 7% dzieci.

  Możmy podejrzewać występowanie niedosłuchu centralnego, jeśli u dziecka wystepuje:
  1.Opóźniony rozwój mowy.
  2.Ograniczone rozumienie mowy, gdy nie jest kierowana bezpośrednio wprost do odbiorcy.
  3.Nieprawidłowe zrozumienie pytań i poleceń, szczególnie, gdy są długie i skomplikowane.
  4.Zaburzona intonacja (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna).
  5.Nadwrażliwość na dźwięki.
  6.Zmęczenie po przebywaniu w głośnym środowisku.
  7.Częste bóle głowy.
  8.Zaburzona koncentracja, krótka zdolność utrzymywania uwagi.
  9.Nadmierne zwracanie uwagi na bodźce słuchowe, które nie są istotne.
  10.Osłabiona pamięć słuchowa (na przykład trudności z zapamiętaniem, powtórzeniem usłyszanej informacji), trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (na przykład nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia).
  11.Błędy ortograficzne typu słuchowego.
  12.Trudności w nauce języków obcych.
  13.Nadmierna potrzeba hałasowania.