Co robić gdy dziecko ma trudności w słuchaniu, mówieniu i pisaniu?

W swej pracy borykamy się z wieloma dysfunkcjami, które dotykają naszych pacjentów. Jedną z najczęstszych, są szeroko rozumiane "problemy ze słuchem". W trakcie treningu słuchowego na zajęciach logopedycznych odnosimy wrażenie, iż kluczowym elementem dla poprawy funkcjonowania zmysłu słuchu jest intensywna stymulacja, dostosowana do potrzeb naszego pacjenta. Takie możliwości daje Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Kjelda Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

 

Polecana jest w pracy z:

 • małymi dziećmi (od 3 r. ż.)
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z osobami z porażeniem mózgowym
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 • z osobami z autyzmem.
 •  

  Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi w tym czasie jest objęte dziecko.

   

  Stymulacja słuchowa wg. Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętności rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozumieniu mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pisaniu.

   

  Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • czytanie
 • rozumienie mowy
 • artykulację
 • komunikację
 • samoocenę
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała
 • utrzymanie równowagi
 • koordynację ruchów
 • motorykę

   

  http://www.johansen-ias.pl