Plastrowanie dynamiczne w logopedii

Kinezjotaping zwany także plastowaniem dynamicznym (w skrócie k-tapingiem) jest uznaną na całym świecie formą terapii, polegająca na oklejaniu wybranych części ciała i twarzy, specjalnymi plastrami. Ze względu na niezmienną strukturę i całościowe działanie, metoda ta znalazła szerokie zastosowanie, zarówno w rehabilitacji ruchowej, jak i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Na czym polega wyjątkowość tej metody? Większość terapii kończy się w chwili gdy Pacjent wychodzi z gabinetu terapeuty, natomiast K-Taping® trwa dopóki ma on na sobie plaster, a więc nawet do dwóch tygodni od momentu aplikacji. Wyobraźmy sobie dziecko z obniżonym napięciem mięśnia okrężnego ust, by mu pomóc możemy przeprowadzać ćwiczenia artykulacyjne i masaże logopedyczne trwające od kilku do kilkunastu minut dziennie. Dodatkowo możemy jednak zastosować terapię wspierającą, działającą 24 godziny na dobę - w czasie gdy dziecko bawi się, przebywa w przedszkolu, śpi. To właśnie fenomen plastrowania dynamicznego.

Najczęściej stosowane aplikacje w logopedii służą cofnięciu żuchwy, zmniejszeniu stopnia progenii, domknięciu jamy ustnej (co jest szczególnie ważne w przypadku Zespołu Downa). Inne sposoby plastrowania mają na celu rozluźnienie szczękościsku, często występującego u dzieci z wadami genetycznymi, a także na usprawnieniu mięśnia okrężnego ust i podniesienia jednego z kącików ust. K-Taping® może wpływać na poprawę ruchomości krtani oraz funkcji prymarnych, tj. oddychania, połykania, ssania i żucia, zmniejsza stopień wydzielania śliny, a także polepsza mechanikę żuchwy i przyczynia się do jej ustabilizowania. Wykorzystywane w tej metodzie aplikacje wspomagają uzyskanie prawidłowego ustawienia głowy i odpowiedniej postawy ciała, są także pomocne podczas rehabilitacji mięśniowej karku i obręczy barkowej. 

W naszej Poradni wykorzystujemy oryginalne plastry K-Tape®, które charakteryzują się wysoką elastycznością, porównywalną do rozciągliwości mięśni ludzkich, są one niezwykle trwałe, a ich produkcja odbywa się pod ścisłą kontrolą, tak by nie powodowały u Pacjentów podrażnień skóry i odczynów alergicznych. Tapy nie zmieniają swoich właściwości w czasie ich noszenia, przez co działania terapeutyczne mogą być długotrwałe i przynosić oczekiwane rezultaty.

Cena aplikacji: 10/15 zł

Zapraszamy!