Terapia METODĄ KRAKOWSKĄ

Z roku na rok metoda prof. Jagody Cieszyńskiej zdobywa coraz większą popularność wśród logopedów i rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi lub chorobami genetycznymi, kilka lat temu pojawiła się również w naszej Poradni. Po serii szkoleń, z głową pełną pomysłów, zaopatrzone w prawdziwy arsenał pomocy, rozpoczęłyśmy jej testowanie. W krótkim czasie postępy czynione przez naszych podopiecznych były imponujące, więc testy uznałyśmy za pozytywne zakończone, a MK z powodzeniem stosujemy do dziś. Lubimy ten system postępowania terapeutycznego przede wszystkim ze względu na jego holistyczne podejście do dziecka.

Autystyczne dziecko nie mówi, więc logopeda będzie tylko wywoływał głoski, ćwiczył sylaby, wyrazy, a z nich zdania?

Nie w tej metodzie. Tutaj stymulujemy wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych. Wszystko odbywa się w myśl twierdzenia, iż język nie rozwija się w próżni, jest natomiast wypadkową wielu innych umiejętności. Drugim niekwestionowanym atutem MK jest jej znakomite opracowanie merytoryczne, oparte na najnowocześniejszych badaniach neurobiologicznych i coś co dla praktyków jest bardzo istotne - ogromna ilość konkretnych materiałów dydaktycznych, od których w naszych gabinetach uginają się już półki ;)

W naszej Poradni, w ramach terapii opartej na Metodzie Krakowskiej, stosowana jest:

 1. Terapia słuchowa – według programu „Słucham i uczę się mówić” Elżbiety Wianeckiej.

 2. Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA).

 3. Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym i atematycznym).

 4. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.

 5. Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.

 6. Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).

 7. Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów).

 8. Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z otoczeniem, interpretacja emocji i relacji społecznych).

 9. Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu  i motoryki dużej).

 10. Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym).

 11. Ćwiczenia w kategoryzowaniu.

 12. Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.

 13. Ćwiczenia myślenia przez analogię

Nasze szkolenia:

 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, prowadząca dr Marta Korendo, styczeń 2012 r.

 • „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, prowadzące dr Marta Korendo, mgr Katarzyna Sedivy, wrzesień 2012 r.

 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®”, prowadząca prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, luty 2013 r.

 • „Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI)”, prowadząca prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, maj 2013 r.

 

         

  

     

 

Jagoda Cieszyńska-Rożek „Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci”

www.szkolakrakowska.pl