NARZĘDZIA W PRACY LOGOPEDY

Pomoce logopedyczne to nie tylko gry planszowe,ale także efektowne wibratory logopedyczne z najróżniejszymi szpatułkami, trenażery, spirometry, gryzaki, bloczki i tubki żuchwowe, oraz przeróżne narzędzia do pionizacji i lateralizacji języka. Wszystko to jest częścią wielozmysłowych programów terapeutycznych, w których podstawową zasadą jest kształtowanie artykulacji poprzez dotyk i mechaniczne pozycjonowanie. Naszym zdaniem, każdy nowoczesny gabinet logopedyczny powinien być w nie wyposażony, a terapeuta umiejętnie wykorzystywać w swej pracy.  

               

Wibratory logopedyczne to przyrządy kształtujące zmysł dotyku poprzez działanie prioprioceptywne. W naszej Poradni mamy kilka typów tych praktycznych urządzeń. Wykorzystujemy je najczęściej w terapii wad wymowy np. nieprawidłowej realizacji głoski [l], [r], [sz], [ż], [cz], [dż], ale także u Pacjentów ze zdiagnozowaną afazją lub dyzartrią. Odpowiedni typ urządzenia w połączeniu z właściwą szpatułką pozwala nam na zastosowanie w.w. wibratorów w ćwiczeniach izometrycznych, pionizowaniu języka, jego lateralizowaniu w profilu podłużnym, masażu zewnątrzustnym, w masażu punktów neuromotorycznych, korekcji i rozwijaniu mięśni - żujących, policzków, warg, języka itd. Z kolei powolne rotatory T-vibe, będące na wyposażeniu naszej Poradni, są niezwykle pomocne w kształceniu sensorycznym, odwrażliwianiu wewnątrzustnym i nauce karmienia/połykania.

                        

   „Aplikacja wibracji (…) może mieć terapeutyczne zastosowanie w aktywności związanej z kontrolą mięśniową” –  M. J. Griffin

 

W swej pracy posługujemy się również szpatułkami logopedycznymi, które służą nie tylko do masażu logopedycznego, ale także do pracy nad pozycją warg i języka oraz w terapii sensomotorycznej i szczegółowej diagnozie. Mają one rozmaite faktury, smaki, elastyczność i kształty by ułatwiać logopedzie kontrolę nad artykulatorami Pacjenta.

Posiadamy także bardziej zaawansowane sondy i przyrządy, które bazują na oporze mięśniowym i ruchu. Są to narzędzia do terapii apraksji i dyzartrii. Np.stabilizatory żuchwy wykorzystywane do ćwiczeń rozwarcia żuchwy, siły nacisku szczęk i kontroli ich stabilności.

    

Informacja dotykowa jest najbardziej krytycznym czynnikiem w produkcji mowy Char Boshart

 

W praktyce logopedycznej niejednokrotnie przychodzi nam skorzystać z pomocy doświadczonego ortodonty. We współpracy z nim dobieramy odpowiednie narzędzie, po to by dokonać korekty artykulatorów, zniwelować zaburzenia i wady zgryzu oraz tonusu mięśniowego okołotwarzowego. Logopeda może zlecić Pacjentowi zastosowanie płytki przedsionkowej, trenażera, urządzenia facial-flex lub face-former min. we wzmożonym napięciu mięśniowym, niedomykaniu ust, terapii wymowy międzyzębowej, przetrwałym odruchu połykania typu dziecięcego, pierwszych ćwiczeniach pionizowania języka.  

       

 

Na koniec jeszcze o pomocach, które stosujemy w wielu zaburzeniach i dysfunkcjach mowy, gdyż prawidłowa gospodarka powietrzem jest warunkiem komunikacji głosowej. Pomoce do ćwiczeń oddechowych, bo o nich mowa, kształtują także właściwą artykulację, wpływając nie tylko na rozwój płuc i funkcjonowanie przepony, ale także na żuchwę, napięcie warg i policzków. W ćwiczeniach oddechowych wykorzystujemy więc - (prócz tradycyjnych baniek mydlanych, piórek, gwizdków, balonów i wiatraków) mazaki-dmuchaki, magiczne świeczki, fleciki do nosa i spirometry. 

         

 

www.wibratorylogopedyczne.pl

 

                                                                                                                                                                                                        Opracowały

                                                                                                                                                                                             Brygida Marmurowska

                                                                                                                                                                                                 Anna Lepiarczyk