TERAPIA LOGOPEDYCZNA DOROSŁYCH

Powodów dla których osoby dorosłe szukają pomocy u logopedy może być kilka.  

Najczęstszą przyczyną jest utrata zdolności mówienia u osób dorosłych czyli afazja będąca następstwem udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu bądź urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych. Również choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane), oraz demencyjne wymagają rehabilitacji zdolności komunikacji. W naszej poradni współpracując z pacjentem bazujemy na kompensacyjnych zdolnościach mózgu, w ten sposób staramy się odbudować utracony system językowy i sprawności komunikacyjne. W terapii wykorzystujemy metody fonetyczne opierające się na materiale językowym dostosowanym do możliwości pacjenta oraz mechaniczne czyli ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, masaże, plastrowanie ( szczególy w naszym artykule „Plastrowanie dynamiczne w logopedii"), które skierowane są do pacjentów z deficytami realizacyjnymi.

Pomocy u logopedy poszukują również dorośli z wadami wymowy, do których zaliczamy: nieprawidłową realizację głoski [ r ],  seplenienie międzyzębowe czyli zła wymowa głosek szumiących [sz, ż, cz, dż], syczących [s, z, c, dz] lub ciszących [ś,ź,ć,dź], a także jąkanie. Leczenie tego typu wad może być skuteczne jeśli tylko pacjent jest odpowiednio zmotywowany do regularnych ćwiczeń.

Liczne pomoce logopedyczne z których korzystamy są adresowane do dorosłych pacjentów (bez zabarwienia infantylnego). W trakcie terapii osób z afazją bazujemy na zainteresowaniach pacjenta sprzed incydentu chorobowego i na tym budujemy program terapii.

 

                                                                                                                                                                                                                        Opracowały

                                                                                                                                                                                                                    Anna Lepiarczyk

                                                                                                                                                                                                                Brygida Marmurowska