Oferta dla dzieci

Diagnoza i terapia logopedyczna/neurologopedyczna dla dzieci

 • ocena rozwoju mowy wg.KOLD
 • ustalenie programu terapii
 • stymulacja rozwoju mowy
 • wydawanie zaświadczeń z opinią logopedyczną

Terapia wad wymowy

 • nieprawidłowa realizacja głosek

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

 • opóźniony rozwój mowy
 • specyficzne zaburzenia mowy (SLI)
 • afazja
 • autyzm
 • dyzartria
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • oligofazja
 • niedosłuch
 • rozszczepy podniebienia

Wczesna interwencja

 • diagnoza i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia
 • korekta nieprawidłowo przebiegających funkcji oralnych (w tym: stymulacja funkcji ssania, rozwiązywanie zaburzeń żywienia u niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym)
 • stymulacja i wyrównywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy
 • usprawnianie zdolności motorycznych aparatu mowy - masaże logopedyczne
 • plastrowanie dynamiczne 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów

 • poradnictwo w zakresie wykrywania zaburzeń mowy
 • opracowanie metody i formy pracy z podopiecznymi
 • przygotowanie zestawu ćwiczeń dla podopiecznych

Terapia pedagogiczna

 • badanie dziecka od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową
 • badanie zagrożenia dysleksją dzieci od 3 do 7 roku życia (SWM)
 • terapia percepcji słuchowej
 • nauka czytania metodą sylabową
 • wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard Blythe 

Każdy Pacjent naszej Poradni otrzymuje bezpłatne zestawy ćwiczeń do wykorzystania w czasie pracy w domu.