O dysleksji rozwojowej słów kilka

Dysleksja rozwojowa to nie choroba, to specyficzne trudności w pisaniu i w czytaniu. Powstają one na wskutek zaburzeń funkcji centralnego układu nerwowego i występują przede wszystkim w obszarze procesów poznawczych: spostrzegania słuchowego, wzrokowego i integracji tych funkcji. Jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a trudności nie pojawiają się nagle i występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej.

Stała obserwacja i wczesna diagnoza dzieci ryzyka dysleksji jest bardzo istotna. Bowiem terapia dzieci, u których błędy i złe nawyki w czytaniu i pisaniu zostały utrwalone jest już tylko kwestią zmniejszania trudności, a nie ich trwałego wyzbycia. Natomiast wykryte w młodszym wieku można zwalczyć, bądź też zminimalizować.  

Specyficzne trudności w pisaniu polegają na:

- opuszczaniu, przestawianiu liter, opuszczaniu fragmentów wyrazu,

- trudnościach w pisaniu ze słuchu,

- myleniu liter b-p, d-t, u-n, m-w, l-ł-t itp.,

- nieróżnicowaniu en-ę, om-ą,

- trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniem, dwuznakami.

Specyficzne trudności w czytaniu polegają na:

- zamianie liter,

- zaburzeniach w intonacji,

- trudnościach w zrozumieniu treści,

- opuszczaniu fragmentów tekstu.

Inne trudności, które pozwalają zdiagnozować dziecko dyslektyczne to:

- wada wymowy,

- trudności w rozróżnianiu figur geometrycznych,

- zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej,

- trudności w nauce jazdy na rowerze,

- problemy z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,

- trudności z posługiwaniem się nożyczkami.

Skuteczny sposób pomocy dziecku to wczesna diagnoza i systematyczna, intensywna praca w domu.

W naszym gabinecie przeprowadzamy diagnozę Przesiewowym testem do badania zagrożenia dysleksją dzieci od 3 do 7 roku życia - SWM. Autorkami testu są prof. dr hab. J. Cieszyńska i dr hab. M. Korendo. Test pozwala wychwycić symptomy ryzyka dyslkeksji już u dzieci od 3 roku życia, czyli przyszłych trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Wczesna diagnoza umożliwia odpowiednie oddziaływania terapeutyczne w formie ćwiczeń stymulujących, dzięki którym dziecko rozpoczynające naukę w szkole jest odpowiednio przygotowane, a nabywanie nowych umiejętności nie mu sprawia trudności.

Dla dzieci z grupy ryzyka i ze zdiagnozowaną dysleksją oferujemy terapię pedagogiczną.