Oferta dla dorosłych

  • diagnoza i terapia osób z afazją (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych)
  • diagnoza i rehabilitacja porażenia nerwu twarzowego
  • diagnoza i terapia dyzartrii (zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych)
  • rehabilitacja czytania, pisania i liczenia (umiejętności utracone na skutek patologicznych procesów mózgowych)
  • terapia wad wymowy u osób dorosłych

Pomoce terapeutyczne, z których korzystamy są dostosowane
do pracy z osobami dorosłymi!