TERAPEUCI

mgr Brygida Marmurowska

Niezwykle profesjonalna, pracowita i sumienna osoba. Prowadzone przez nią zajęcia, są realizowane w sposób przemyślany, dzięki czemu Pacjenci czują się otoczeni właściwą opieką. Ukończyła Neurologopedię, Logopedię i Filologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Certyfikowany instruktor Masażu Shantala®. Jest także Providerką Neuroflow® oraz Instruktorem metody Butejki.  Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z oligofazją, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi oraz wczesną interwencją logopedyczną.

 

 

mgr Anna Lepiarczyk

Zawsze gotowa do działania, kreatywna , a do tego odznacza się mnóstwem empatii wobec swoich Pacjentów. Absolwentka Neurologopedii, Logopedii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Neurologopedka, terapeutka integracji odruchów MNRI® w treningu, Instruktorka metody Butejko. W Poradni od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 

 

 

mgr Natalia Volkmer

Wyróżnia się wrażliwością, stoicką cierpliwością oraz uśmiechem. Dzięki tym cechom łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi i zaskarbia sobie sympatię ich rodziców. Ukończyła Neurologopedię, Logopedię i Pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.Terapeutka Integracji Sensorycznej. Providerka Neuroflow®. Jest doświadczonym specjalistą, który w Poradni zajmuje się eliminacją wad wymowy u osób w różnym wieku. Prowadzi terapię dzieci: z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niedosłuchem, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną.