TERAPEUCI

mgr Brygida Marmurowska

Niezwykle profesjonalna, pracowita i sumienna osoba. Prowadzone przez nią zajęcia, są realizowane w sposób przemyślany, dzięki czemu Pacjenci czują się otoczeni właściwą opieką. Ukończyła Neurologopedię, Logopedię i Filologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Certyfikowany instruktor Masażu Shantala®. Jest także Providerką Neuroflow®. Od ponad ośmiu lat pracuje jako nauczyciel logopeda w przedszkolu i szkole podstawowej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z oligofazją, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi oraz wczesną interwencją logopedyczną.

 

 

mgr Anna Lepiarczyk

Zawsze gotowa do działania, kreatywna i zdeterminowana, a do tego odznacza się mnóstwem empatii wobec swoich Pacjentów. Absolwentka Neurologopedii, Logopedii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Providerka Neuroflow®. W Poradni od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci: swoje zainteresowania kieruje szczególnie w stronę pacjentów ortodontycznych. Bliska jej sercu jest także praca z osobami dorosłymi - po udarach, zabiegach operacyjnych, wypadkach komunikacyjnych oraz z wadami wymowy. Prowadzi także terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną. 

 

 

 

mgr Natalia Volkmer

Wyróżnia się wrażliwością, stoicką cierpliwością oraz uśmiechem. Dzięki tym cechom łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi i zaskarbia sobie sympatię ich rodziców. Ukończyła Neurologopedię, Logopedię i Pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.Terapeutka Integracji Sensorycznej. Providerka Neuroflow®. Jest doświadczonym specjalistą, który w Poradni zajmuje się eliminacją wad wymowy u osób w różnym wieku. Prowadzi grupowe zajęcia logopedyczne w przedszkolu, a także terapię dzieci: z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niedosłuchem, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną.