Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow® w naszej Poradni!

Neoroflow® to pierwszy w Polsce aktywny trening, usprawniający procesy słuchania i rozumienia u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program ten został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii. Jego celem jest usprawnienie możliwości komunikowania się i uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe.

Jeśli dziecko:
1. Ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
2. Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
3. Prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
4. Dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę,
5. Przy prawidłowej inteligencji ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauka języków obcych),
6. Nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu,
7. Często wyłącza się, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego,
8. Chorowało na przewlekłe, wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy,

należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego.

Nasza Poradnia umożliwia pacjentom od 4 r.ż., podjęcie aktywnego treningu słuchowego metodą Neuroflow® ATS z wykorzystaniem Platformy APD – Medical. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie diagnozy, a następnie przygotowanie indywidualnego treningu, który odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Trening,  w zależności od potrzeb, składa się z maksymalnie trzech etapów, trwających od 12 do 18 tygodni. Może służyć także utrwaleniu efektów uzyskanych podczas wcześniej stosowanych treningów np. Johansena czy Tomatisa.

Zapraszamy!